Notícies:Ajuntament de Nàquera

Subvencions per a la realització d'accions formatives dirigides prioritàriament a persones ocupades

24 ene 2020
Les ajudes van dirigides per a la realització de programes de formació dirigits almenys en un 70% per a treballadors o autònoms i en un 30% com a màxim a treballadors desocupats
 

El DOGCV 24.01.2020 ha publicat la Resolució de 30 desembre de 2019, del director general de LABORA, per la qual s'aprova la convocatòria de subvencions per a la realització d'accions formatives dirigides prioritàriament a persones ocupades amb càrrec a l'exercici pressupostari 2020, en aplicació de l'Ordre TMS/368/2019, de 28 de març, per la qual es desenvolupa el Reial decret 694/2017, de 3 de juliol, pel qual es desenvolupa la Llei 30/2015, de 9 de setembre, per la qual es regula el Sistema de Formació Professional per a l'Ocupació en l'àmbit laboral, en relació amb l'oferta formativa de les administracions competents i el seu finançament, i s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions públiques destinades al seu finançament.

 

Codi línea

Import global màxim estimat

Descripció

Termini presentació

S5644000

 

Capitul IV

 

subprograma 322.52

16.500.000

15.950.000

4.950.000

Subvencions per a la realització d'accions formatives dirigides prioritàriament a persones ocupades

Programes de Formació Sectorials: accions formatives d'interès general per a un determinat sector i per a satisfer necessitats específiques de formació d'aquest

Des de 27/01/2020 fins a 14/02/2020

9.900.000

Programes de Formació Transversals: obtenir competències transversals a diversos sectors de l'activitat econòmica que han de ser objecte d'atenció prioritària per a donar resposta a les tendències identificades i afavorir l'ocupabilitat i mobilitat intersectorial

550.000

Programes de Formació dirigits a l'Economia Social: A fi d'atendre les necessitats formatives de les persones treballadores de l'economia social, aquestes podran participar en els programes de formació sectorials i transversals

550.000

Programes de Formació dirigits persones treballadores autònomes: A fi d'atendre les necessitats formatives de les persones treballadores autònomes, aquestes podran participar en els programes de formació sectorials i transversals

550.000

550.000

Ajudes a l'alumnat desocupat assistent als programes formatius

 

• Qui pot sol·licitar les ajudes?


Les entitats de formació públiques o privades, acreditades i/o inscrites en el corresponent Registre d'Entitats de Formació, per a les especialitats formatives objecte de la formació.


• Com presentar les sol·licituds?


- Es presentarà de forma telemàtica en la Seu electrònica de la Generalitat Valenciana
- En la pàgina web de LABORA, a través de l'enllaç “sol·licitud telemàtica”